Friday, January 10, 2014

Muwasshofat Tarbiyyah [Amanat Diri]

Untuk diriku, Istriku dan Anak-Anakku, berikut ini adalah 10 Muwasshofat Tarbiyah :
Muwasshofat Tarbiyyah adalah kriteria yang perlu ditanamkan dalam diri untuk menjaga kepribadian muslim yang syumul.

"Wajib atas setiap muslim memuliakan dengan memperbaiki dirinya. Kesempurnaan itu dapat dilihat bila ia telah dapat memiliki beberapa perkara yang meletakkan ia di peringkat tertentu yang menjadikan ia mampu untuk memikul tanggungjawab amal Islami" (Asy-syahid Hassan Al-Banna)

  1. Qawiyul Jismi : Kuat Tubuh dan Sehat Badan
  2. Salimul Aqidah : Memupuk Aqidah yang baik yang sejahtera
  3. Matin-ul Khuluq : Akhlaq yang mantap yang bersumber dari Al-Quran dan Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam 
  4. Qadiran 'Ala-Kasbi : Mampu berdikari, berusaha, bekerja dengan betul dan bekerja dengan sebaik-baiknya
  5. Mutwaqqaf-ul Fikri : Berpegetahuan Luas
  6. Mujahadah ala Nafsi : Azam yang kuat dan Mampu Melawan Nafsu
  7. Munazh Zhamun fi Syu'unihi : Terususun dalam Urusan (time management)
  8. Sahih-ul 'Ibadah : Ibadah yang Betul
  9. Haaritshun 'Ala Waqtihi : Menjaga Waktu dan manfatkanlah waktu dengan baik
  10. Nafi'un li Ghairihi : Berguna untuk Orang Lain karena hidup bukan hanya untuk diri sendiri

"Kenalilah Tuhanmu, perbaiki dirimu, ajaklah orang lain. Dirikan daulah islam di hatimu, niscaya akan tertegak di bumimu." (As-Syahid Iman Hassan Al-Banna)

0 comments :

Post a Comment